Day: 3. januar 2021

Prædiken – Helligtrekongers søndag

Prædiken – Helligtrekonger. De vise mænd stolede på Guds ord, og rejste ud for at søge Gud. Hvor søger du efter Gud, og hvis du ikke har fundet Ham, hvor skal du så lede?