Andagtsord

Andagtsord – 3. søndag efter Helligtrekonger

Andagtsord – 3. søndag efter Helligtrekonger. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses, skriver Paulus. Tror vi ikke alle på ting vi ikke kan se!?

Andagtsord – 1. søndag i Advent

Andagtsord – 1. søndag i Advent! “I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær.”
Adventstid er ikke bare forberedelse til jul, men også bodstid! Hvorfor og hvordan?