Helligånd

Andagtsord – Pinsedag

Andagtsord – Pinsedag. Helligånden kom over disciplene i Jerusalem og gjorde dem i stand til at forkynde Evangeliet om Jesus Kristus for alverden, men Helligånden er meget mere end det…