Prædiken – Mariæ Bebudelses dag

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende.

Lukasevangeliet 1,26-38


Guds Moder

Kære venner, i dag står vi atter over for en af disse dejlige evangelier, som for Guds folk er en kilde til glæde og inspiration, og måske netop derfor er en spot for de ikke-troende.

I dagens evangelium vises vi en masse ting om troen: Vi ser den hellige treenighed – Gud, der vil lade sin Helligånd komme over Maria, så hun kan føde Guds Søn. Fader, Søn og Helligånd. Vi ser hvordan Gud griber ind i menneskers liv, og hvordan Han gør en ung kvinde, Maria, til forbillede for alle kristne.

Og derfor vækker Evangeliet anstød hos ikke-troende. Engle, Treenighed, jomfrufødsel, Gud der lader sig føde som menneske! Det er for fantastisk til at være sandt. Det kan ikke lade sig gøre, siger de ikke-troende. Men lad os på denne dejlige søndag lade de ikke-troende sidde og spekulere og vende øjne, og i stedet glæde os over, at vi her oplever et af Guds store mysterier, som er uden for vores fatteevne.

***

I Evangeliet møder vi Maria – Guds Moder.

Men hvem er hun egentlig Maria. Vi ved ikke meget om hende. Hun er omkring 14-15 år gammel, den alder jødiske piger blev trolovet til deres kommende ægtemand. Og således også med Maria. Hun er trolovet med tømreren Josef. Der er ikke noget specielt påfaldende ved Maria. Vi må forstå, at hun er gudfrygtig – det er derfor at det er hende, som Gud sender sin engel til hende. Men derudover ved vi stort set ingenting.

Pludselig står Guds engel Gabriel foran hende, og hilser hende med ordene: «Herren er med dig, du benåede!«

Og Maria gribes af frygt. Og hvem ville ikke blive grebet af frygt, når man pludselig står over for Guds engel der taler til en?

»Frygt ikke, Maria!« fortsætter Gabriel for at berolige hende » For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.«

Lukasevangeliet 1:30-33

Hun må have været forvirret. Nok er hun ung, men hun ved, hvordan biologien fungerer. Hvordan skal hun kunne føde et barn, når hun ikke har været sammen med en mand? Men englen beroliger hende med ordene:

»Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.«

Lukasevangeliet 1:35-37

Umiddelbart skulle man tro, at Maria ville være fyldt af glæde over at blive udvalgt af Gud til at føde Hans Søn. En søn, der skal være konge over Jakobs hus til evig tid! Og alligevel er det ikke det billede vi får af Maria, når vi læser Evangeliet. Derimod synes hun forvirret og bange.

Jeg tror, at vi for at forstå den frygt og forvirring Maria har følt, må kigge på det vi ved om hende og det omgivende samfund.

Hun er trolovet med Josef. Men dengang var en forlovelse ikke som i dag, hvor den kan ophæves uden yderligere vanskeligheder. Trolovelsen var en bindende aftale som ægteskabet – det var en kontrakt. Den eneste forskel er, at ægteskabet endnu ikke er fuldbyrdet.

Derfor vil Josef også, når Marias mave begynder at vokse inden deres ægteskab er fuldbyrdet, med det samme vide, at barnet hun bærer, ikke er hans! Og hvordan vil han så reagere?

I Matthæusevangeliet hører vi om Josef, at han var en retsindig mand – eller på græsk dikaios, der også kan læses som en rettroende mand. Hvis han mistænkte hende for utroskab, var han derfor ifølge jødisk lov forpligtet til at overgive Maria til myndighederne og til den straf, som står beskrevet i Tredje Mosebog:

Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden, både manden og kvinden, som bryder ægteskabet. (3. Mos 20:10)

Men Josef elsker hende for meget til at gå så vidt. Han vælger at se bort fra Moseloven, og i stedet at lade sig skille fra hende i stilhed. Det vil sige; helt stille kan det ikke ske i den jødiske kultur. Han skulle i overværelse af to vidner give hende et skilsmissebrev. Det vil sige det ville være almindelig kendt, at han lod sig skille fra hende. Og det ville betyde, at de andre i byen enten vil antage at han var far til barnet – og har forladt Maria, hvilket ville have udløst tab af social status og økonomisk straf, eller få folk til at tro, at årsagen til skilsmissen skyldes, at Maria havde været utro.

I modsætning til Maria, så ved vi jo at englen også vil vise sig for Josef. Og vi ved, at Josef vælger at blive hos hende og barnet.

Men det ved Maria, som hun står over for Gabriel i dagens evangelium, ikke.  I hendes øjne vil det ende katastrofalt menneskeligt set, uanset hvad. Stening eller livslang social udstødelse af hende og hendes barn.

Og selv i sin unge alder er hun klar over sin magtesløshed og situationens alvor.

Man kan sige, at hun står ved en skillevej – et nej betyder at hun kan leve sit liv som det ville være forventeligt for en kvinde i det antikke Israel, gifte sig med Josef og i relativ tryghed leve sit liv – eller hun kan sige ja, med de farer for sit liv eller social udstødelse, men samtidig opfyldelsen af den plan Gud har med hende.

At sige ja er et ja for livet. Der er ingen vej tilbage, hvis man siger ja.

Og selv om tankerne måske løbet igennem hendes hoved, er hun ikke i tvivl. Og derfor siger hun de fantastiske ord til Gabriel:

»Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.«

Lukasevangeliet 1:34

Derfor er Maria et eksempel til efterfølgelse for alle kristne. Hun står over for prøvelser, udstødelse og fare, men svarer: hvis det er Guds vilje – så lad det ske.

Hun ved, at Gud vil sørge for hende – hun stoler på Gud!

Vi har alle sammen prøvet at stå overfor skelsættende valg her i livet. Måske er det når vi skal vælge uddannelse, søger arbejde eller skifter arbejde få børn eller blive gift.

I den situation kan vi spørger venner og familie til råds, vi kan spekulerer, vi kan opveje fordele og ulemper – eller vi kan bede til Gud. Fremlægge vores overvejelser og bede Ham vise os den vej, vi skal gå. Fortælle os, hvad Hans plan med os er!

Men nogle gange kan det føles, som Gud ikke taler til en. At Han ikke har en plan for en, at Gud er fraværende i ens liv. Det er ikke kun folk, der ikke-tror men gerne vil. Det er ikke kun tvivlere. Det er også kristne, der kan have svært ved at se Gud i deres liv. Nogle siger til deres præster; du må gøre noget for at gøre »Gud levende for mig!« eller »Kirken må gøre Gud vedkommende!«

Men Gud er levende! Og Gud er vedkommende!

Og Gud taler til os. Men for at hører kræver det, at vi åbner vores hjerter og sind, når Gud taler til os – både når vi hører Hans ord i Kirken og i Bibelen. Vi skal være villige til, som Maria, at sige: Lad det ske!

Gud har en plan for hver enkelt af os. Tænk bare på Josef, som vi ofte glemmer, når vi taler om Maria og Jesus. Han havde også en overordentlig stor rolle i Jesu liv og dermed i Guds værk. Han fulgte, ligesom Maria, Guds plan. Hans opgave var at sørge for Maria og hendes søn – Guds Søn. Han skulle forsørge dem, passe på dem, elske dem, give dem tryghed.

Gud har en plan for hver enkelt af os. Han vil have os til at følge Ham, så vi kan få del i det evige liv i Himlen, men mere end det. Han vil også have, at vi her i vores jordiske liv skal følge Ham og arbejde for Ham her. Gennem os virker Han med sin Helligånd, så vi kan forkynde det glædelige budskab og arbejde for Guds Rige her på jorden. Gennem vores tro kan vi tjene næsten og forkynde det glædelige budskab om Frelsen og det evige liv, som vi fik ved Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen.

***

Vi nærmer os med hastige skridt påskeugen, og her hører vi et ekko af Marias svar til Gabriel. Her finder vi natten til Langfredag, Marias Søn Jesus i Getsemane Have. Han ved, hvad der skal ske. Han trækker sig tilbage for at bede. Han er tynget af verdens synd.  Og i Matthæusevangeliet hører vi, hvordan Han tre gange beder sin Far, om der er andre måder, hvorpå menneskene kan blive frelst, så Han undgår de lidelser og døden som venter forude Langfredag. Hver gang er svaret Nej. Og Jesus tager det på sig med ordene:

»Min Fader, hvis det ikke er muligt, at dette bæger går mig forbi, men jeg skal drikke det, så ske din vilje.«

Matthæusevangeliet 26:42

Så skal vi formulere et spørgsmål ud fra dagens Evangelium må det være: Er du villig til at lægge din fremtid I hænderne på Gud, for det er det, som Evangeliet stiller os overfor i dag.

Tør du tage troen ind i dit liv, og gøre stole på det, når vi i Fadervor-bønnen siger: »Ske din vilje.«

Tør du være som Maria, åbne dig for Guds Ord og sige: Lad det ske!

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.

Guds Fred til Jer alle
Pastor Schønberg


Skriv din mail-adresse herunder – og få besked direkte i din indbakke, hver gang et nyt indlæg lægges op på bloggen!Kategorier:Andagtsord, Bibel, Bibel-Det Nye Testamente, Bibel-Lukasevangeliet, Højtider, Højtider-Helgendage, Jomfru Maria, Prædikener, Teologi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Jeg – en evangelisk-katolsk – Pastor Schønbergs Blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

KATOLSK LIV | EWTN Danmark

Katolsk Liv │ EWTN Danmark │ Livet som katolsk kristen

Brother Schoenberg

Faith - Bible - Church - Liturgy - Society

Små Epistler

Søg indad og forstå verdenen

Guds Ord

Bibelvers fordelt på tema

%d bloggers like this: