Sankt Johannes Kirke

Se på dit Flag!

Se på dit Flag! I anledning af Valdemarsdag bringes en tale holdt af Olfert Ricard (1872-1929) om Dannebrog i forbindelse med indvielse af fane til FDF.