Højmessens liturgi – trin for trin – 3. del

Velkommen til tredje del af Den Danske Højmesses Liturgi.

Efter i del 2 at have gennemgå leddene fra epistelsalmen frem til prædikenen, er vi nu nået til Evangelielæsning, prædiken (herunder den såkaldte doksologi og apostolske velsignelse) og kirkebønnen.

Evangelielæsningen

Ordet evangelium stammer fra græsk og betyder Glædesbudskab.

Evangelielæsningen er tekststykker fra et af de fire evangelier (Mathæus-, Markus-, Lukas- og Johannesevangeliet), der beretter om Jesu liv og gerninger.

Evangelielæsningerne til hver søndag eller højtid kan (ligesom den gammeltestamentlige læsning og epistellæsningen) findes bagest i salmebogen.

Evangelielæsningerne (og de to andre læsninger; den gammeltestamentlige og epistellæsningen) er inddelt i to tekstrækker: 1. og 2. række. Den første række bliver læst i ulige år og anden række i lige år.

Evangeliet læses de fleste steder fra prædikestolen, men kan også læses fra gulvet eller foran alteret for at Evangeliet (Det glædelige Budskab) kan udråbes blandt folket.

Præsten indleder evangelielæsningen med ordene: ’Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus/Matthæus/Lukas eller Johannes.’

Menigheden svarer med ordene: ’Gud være lovet for sit glædelige budskab, hvorefter præsten læser evangeliet .

Efter evangelielæsningen aflægger præsten messeklæderne (alba og messehagel) inden han går på prædikestolen.

Prædiken

Prædikenen kan indledes med en kort bøn.

I prædikenen udlægger præsten Guds Ord, med udgangspunkt i dagens Evangelium., og prøver at bringe det i forbindelse med vores levede liv. En prædiken viser det man kan kalde Guds tveæggede sværd; hvad Gud ønsker af os (Loven) og hvad Gud gør for os gennem sin Søn Jesus Kristus (Evangeliet) eller sagt på en anden måde fortabelse og frelse. På den måde handler prædikenen både om Gud og om os.

Doksologi

Doksologi betyder ’lovprisning’ og afslutter prædikenen. Der er to doksologier, præsten kan benytte i Den Danske Folkekirke:

»Lov og tak og evig ære, være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.«

Eller:

»Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen«. Denne lovprisning kaldes også det lille gloria efter det latinske ord gloria (ære).

Begge doksologier er rettet til den treenige Gud.

Apostolsk velsignelse

Som det sidste på prædikestolen udtaler præsten den apostolske velsignelse:

Lad os med apostlen tilønske hinanden: Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen!

Den apostolske velsignelse har sin baggrund i apostlens Paulus’ breve. Han sluttede alle sine breve med velsignelsen: »Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jer!« Men i 2. Korintherbrev (kapitel 13, vers 13) benytter han i stedet en treenig velsignelse (altså; Fader, Søn og Helligånd) : »Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle

Mens præsten træder ned fra prædikestolen og ifører sig messeklæder og går for alteret kan der her passende spilles et stykke musik eller koret kan synge en motet, dvs. et korstykke over en bibeltekst.

Kirkebøn

Kirkebønnen bedes af præsten foran alteret, eller på prædikestolen efter prædiken og doksologi.

Kirkebønnen finder sin oprindelse i et direktiv som apostlen Paulus gav til sin medarbejder den unge Timotheus i forbindelse med fejring af gudstjenester. Paulus skriver: »Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.« (1. Tim. 2:1-2).

Kirkebønnen er altså en bøn, hvor man beder for ikke bare kirken, men også landet, regering, regenten, de der er i nød, sognet og specielle anliggender. Således kan medlemmer af menigheden også bede præsten nævne nogen eller noget i kirkebønnen, som de ønsker der bliver bedt for.

I næste og fjerde del af vores gennemgang af Højmessens liturgi kommer vi til Eukaristien eller nadveren, som den også kaldes.

Du kan gå til næste afsnit ved at klikke her.

Guds Fred til Jer alle og husk: Gud elsker dig!
Pastor Schønberg


Skriv din mail-adresse herunder – og få besked direkte i din indbakke, hver gang et nyt indlæg lægges op på bloggen!


Støt pastorschoenberg.com

Vær med til at støtte Pastor Schønbergs blog og hjælp med til at sprede det glædelige budskab og kendskabet til den kristne kirke.

25,00 kr.

Du kan også vælge at donere et fast månedligt eller årligt beløb herKategorier:Bøn, Gudstjeneste, Gudstjeneste-Højmesse, Gudstjeneste-Liturgi, Gudstjeneste-Salmer, Gudstjenste-Nadver, Kirke, Kirkehistorie, Prædikener, Sakramenter, Serier, Teologi, Teologi-Liturgi

Tags: , , , , , , ,

2 replies

Trackbacks

  1. Højmessens Liturgi – trin for trin – del 4 – Pastor Schønbergs Blog
  2. Højmessens liturgi – trin for trin – 2. del – Pastor Schønbergs Blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

KATOLSK LIV | EWTN Danmark

Katolsk Liv │ EWTN Danmark │ Livet som katolsk kristen

Brother Schoenberg

Faith - Bible - Church - Liturgy - Society

Små Epistler

Søg indad og forstå verdenen

Guds Ord

Bibelvers fordelt på tema

%d bloggers like this: