Prædiken 15. søndag efter Trinitatis

Prædiken holdt i Smørum Kirke – 4. september 2016

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: 

Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende, at hun skal hjælpe mig.« Men Herren svarede hende: »Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.« Lukasevangeliet 10,38-42

Martha eller Maria. Hvem er du? Er du en Martha eller er du en Maria? Er du den tjenende eller den lyttende?

Lad os lave et lille tankeeksperiment, og sætte os selv i Martha og Marias sted. Forestil dig, at du sidder derhjemme og slapper af en søndag eftermiddag. Pludselig banker det på døren. Du åbner – og der står Jesus! Hvad gør du!?

Gør du som Martha? Begynder du at dække op med det fineste service i huset, åbner den bedste vin, laver det bedste og fineste mad du er i stand til for at byde Guds Søn på det bedste du formår – for at fejre at du har fået det fornemmeste besøg overhovedet!?

Eller gør du som Maria? Glæder dig over at det fornemme besøg, byder Jesus indenfor og beder Ham sætte sig ned og sætter dig ved Hans fødder for at lytte til, hvad Han siger og bestiller mad udefra!?

Hvad ville du gøre? Hvad er det rigtige at gøre? Det er nærmest en gordisk knude. Et uløseligt dilemma. For skal vi ikke opvarte og tjene Gud med alt vi har, men samtidig lytte til, hvad Han fortæller os? Jeg tror, det vil falde de fleste naturligt at gøre som Martha. Jeg mener – at få besøg af Guds Søn er ikke ligefrem hverdagskost – og hvis ikke Han skulle vartes op – hvem skulle så!? Og alligevel læser vi at Jesus siger til Martha (der farer rundt), at det er Maria (der sidder og lytter), der har valgt den gode del?

Men hvad gør Martha da galt? Måske skulle hun ikke være faret sådan i flint, som hun gør når hun klager over sin søster til Jesus, men lad os være ærlige – vi forstår godt Martha. Vi kender det selv – festen, hvor vi farer rundt, laver mad, bager, dækker bord, serverer – mens de andre der skulle hjælpe, sidder og hygger sig.

Er det ikke Maria der er galt på den! Hvorfor siger Jesus, at hun har valgt den gode del?

Nøglen til at forstå, hvad der sker er at lytte til, det Jesus ikke siger.

Han siger ikke – ”du har valgt den dårlige del, Martha!  Maria gør det rigtige. ”

Nej – Han siger Maria har valgt den gode del.

Den gode del af de mange ting – de mange gode ting – man kunne gøre ved Hans besøg. Og her valgte Maria klogest. Hun valgte at gribe muligheden for, mens Jesus var hos dem at sætte sig og lytte til Hans forkyndelse.

Men Martha handlede også ud fra de bedste motiver! Hun handlede ud fra sin kærlighed til Jesus. Hun vil tjene Jesus. Men hun glemte, at det at følge Jesus– kræver to ting – ikke kun at handle efter Hans forkyndelse – men også at lytte til forkyndelsen. Hun gør sig – med Jesu ord – for mange bekymringer og hun glemmer det vigtigste. At lytte til Ordet.

Og der er vi vel ikke meget anderledes end Martha. Vi gør os for mange bekymringer, både i vores arbejdsliv og vores trosliv, men vi glemmer ofte det allervigtigste. Vi sætter arbejdet så højt, at vi glemmer at give os tid til Gud og næsten.

Forleden så jeg et program om amishfolket i USA. Amishfolket er efterkommere af en religiøs gruppering, der kom til USA fra Europa i 1700-tallet. De holder fast ved den levemåde deres forfædre havde. Og selv om det måske er svært for os at lade være med at trække på smilebåndet af disse mennesker, der afviser lynlåsen, men kun bruger knapper, kører i hestevogn, da det er dem forbudt at eje biler, så strejfer tanken en: Er de virkelig helt galt på den? Er det måske os, der har mistet noget undervejs? Jeg mener ikke sådan at forstå, at vi skal opgive udviklingen – men for dem går tro og gerning – tro og dagligdag – ud på et. De ser hele tilværelsen ud fra deres tro. De adskiller ikke tro og praksis.

Ja, man kan næsten blive misundelig, når vi sammenligner amishfolkets samfund med vores eget moderne samfund. Hos os er tro og gerning ofte blevet så adskilte, at det virker som troslivet og hverdagslivet er to vidt forskellige sfærer. Så skarpt adskilte at den ene alt for ofte udelukker den anden. Ofte er vi så fokuserede på vores daglige gøremål, at vi glemmer troslivet. Dagen går med opgave på opgave i et samfund, hvor vi hele tiden skal præstere – vi skal være ”på”. Vi skal være effektive. Fra politisk hold hører vi om 2020-planer, 2025-planer, bank-pakker, kriser, arbejdsmarkedsreformer, vi skal arbejde længere, måske er det en idé med døgnbørnehaver? motorvejsnettet skal udvides, så vi ikke sidder i kø (og dermed spilder vigtig tid der kunne være brugt på arbejde).

Men sjældent hører vi et ord om at tiden kunne være brugt derhjemme med familien og børnene i stedet! Effektivitet er nøgleordet. Mennesket reduceres i stadig stigende grad til økonomiske produktionsenheder i en global økonomi.

Men her kommer Kristus ind! For her er det en anden dagsorden, der gælder. Her sættes Gud og dermed mennesket i centrum – ikke produktivitet og økonomisk gevinst.

Og politikernes iver efter effektiviseringer og sund økonomi har ført til at de (på begge fløje) har en tendens til at behandle kirken som endnu et regnestykke – endnu en brik i statens finanser. Lige fra ideer om afskaffelse af helligdage til adskillelse af kirke og stat, over rationaliseringer til resultataflønning søger man at gøre det pastoral arbejde i kirken op i målbare resultater og kroner og ører! Problemet er bare, at vi ikke kan aflæse næstekærlighed på bundlinjen. Inviterer du en sulten fremmed ind i dit hjem og giver dem mad – ja, så vil det medføre et økonomisk tab: Du betaler for at en anden, der ikke yder noget til gengæld, kan spise! Betyder det, at vi ikke skal hjælpe den sultne hjemløse? Skal vi ikke tjene næsten, som Gud forlanger af os, fordi det ikke resulterer i et plus på den økonomiske bundlinje.

Jo, vi skal – og det er det Martha gør. Hun tjener Gud ved sit arbejde. Hun hørte Jesu bud om at tjene Gud og tjene næsten og hun handler ud fra det. Og det er der så mange, der gør i Folkekirken. Bespisning af hjemløse, varmestuer, sorggrupper, nørklecafeer, uddeling af julepakker og meget mere. Alt sammen på grundlag af tusindvis af frivillige – tusindvis af Martha’er, der står klar til at bruge deres fritid i menighedsplejer, menighedsråd, udvalg og andet – på at hjælpe andre uden af få så meget som en skilling for det!? De gør det fordi de tror!

Martha valgte ikke den dårlige del – Maria valgte den gode – eller den bedre. Martha valgte at tjene Gud og næsten, Maria valgte at lytte til Guds ord, og gemme sine bekymringer.

Og det historien om Martha og Maria minder os om er, at kristenlivet netop indeholde begge sider. At handle ud fra Ordet, men også huske at lytte til Ordet! At bekende sig til Kristus og lytte til evangeliet betyder, at vi, når vi går ud af kirken, skal prøve at omsætte troen til gerninger.

I Martha ser vi næstekærligheden – tjenesten for næsten – og i Maria ser vi den tilbedende, der skal minde os om, ikke at glemme også at lytte til evangeliet.

Og her er det vigtigt at huske på, at det at lytte til evangeliet er et valg. Et bevidst valg. Et valg som Maria tog.

Lad os derfor sidde ved Jesu fødder nu – blive styrket og fornyet som Maria – og gå ud i verden og som Martha tjene Gud, vores familie, vores venner og næsten.

Og for det siger vi: Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.

Guds Fred til Jer alle og husk: Gud elsker dig!
Pastor Schønberg


Skriv din mail-adresse herunder – og få besked direkte i din indbakke, hver gang et nyt indlæg lægges op på bloggen!


Støt pastorschoenberg.com

Vær med til at støtte Pastor Schønbergs blog og hjælp med at sprede det glædelige budskab og kendskabet til den kristne kirke.

25,00 kr.

Du kan også vælge at donere et fast månedligt eller årligt beløb herKategorier:Bibel, Bibel-Lukasevangeliet, Gudstjeneste, Kirkeåret-Trinitatistiden, Prædikener

Tags: , , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

katolskliv.dk/

Katolsk Liv │ EWTN Danmark │ Livet som katolsk kristen

Brother Schoenberg

Faith - Bible - Church - Liturgy - Society

Små Epistler

Søg indad og forstå verdenen

Guds Ord

Bibelvers fordelt på tema

%d bloggers like this: