Hvad skal vi synge – ved dåben?

I dette afsnit af ”Hvad skal vi synge” kigger vi på salmer til dåben.

En af de allerstørste begivenheder i et menneskes liv er at blive forælder. Gud lægger et lille nyt liv i vore hænder, som vi får ansvaret for med de glæder og de bekymringer, der følger med. For størstedelen af befolkningen er dåben af det lille barn en selvfølge, og dåben er da også den vigtigste begivenhed i kristenlivet. Det er her dåbsbarnet (ved barnedåb ved gudmoder eller gudfader på barnets vegne) svarer ja til trosbekendelsen og siger ja til at tilhører den opstandne Herre Jesus Kristus og dermed blive Guds eget kære barn. Sådan en stor og festlig begivenhed skal selvfølgelig fejres på behørig vis

Dåben i Kirken finder sted ved søndagens Højmesse eller ved en særlig dåbsgudstjeneste (ønsker man en privat dåb – altså uden for den almindelige gudstjeneste – afholdes den gerne i løbet af en hverdag, hvor kun præsten og dåbsbarn (med forældre, hvis det er barnedåb) og to vidner er nødvendige).  I forbindelsen med dåben har man en samtale med præsten, der skal døbe barnet. Ved samtalen taler man om tro, dåbens betydning og ritualet, hvor man også kan fremføre eventuelle ønsker til salmer.

Ved dåben i højmessen synges der som regel én dåbssalme (i nogle kirker bruger man en fast dåbssalme), mens der ved dåbsgudstjenesten bruges tre eller fire salmer, hvor forældre ofte har mulighed for at kunne vælge en eller flere salmer.
Man skal dog være opmærksom på at præsten har ansvaret for gudstjenesten, og dermed også ansvaret for hvilke salmer der skal synges. I nogle tilfælde kan salmevalg være uhensigtsmæssig i forhold til sammenhængen i gudstjenesten (hvis man eksempelvis ønsker ”I Østen stiger Solen op”, der som regel indleder gudstjenesten, vil det være underligt at synge den sidst i Højmessen).

Herunder finder du seks populære salmer, der kan synges ved dåben. Der er mange flere i salmebogen.

Husk: Du kan læse teksten til salmerne på www.dendanskesalmebog.dk (hvor du også kan finde flere dåbssalmer).
Vil du høre dem med orgel og sang, vil jeg anbefale, at du lytter til dem på www.lyttildanskesalmer.dk

NB: Forkortelsen DDS står for Den Danske Salmebog.


Alle mine kilder (DDS 441)

Salmen er skrevet af ingen anden end Grundtvig.

Salmen er en smuk og meget sangvenlig salme, der opsummerer hele frelseshistorien i én salme, som kun Grundtvig kan.

Læg i salmen især mærke til sætningen, der indleder hvert vers; ”Alle mine kilder skal være hos dig”. Umiddelbart lyder det som os, der tiltaler Gud, men det omvendte er tilfældet; det er Gud, der taler til os:

Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Guds-ordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.

Alle mine kildeskal være hos dig (DDS 331), vers 1

Salmen tager i første vers udgangspunkt i Guds folk, det gamle Israel, hvor ud af Jesus kom.
Vers to omhandler Jesu fødsel og vers tre Johannes Døberens dåb af Jesus.
I fjerde og femte vers tales der om Ånds-badet, som “vor Herre bar i sig“. Ordet Åndsbadet må forstås som udtryk for dåben og for Helligånden, der blev udgydt over apostlene Pinsedag og dermed indstiftede Kirken. Og det er netop gennem kirken, at dåben (som Kristus bærer i sig – og omvendt – dåben bærer Kristus i sig) er blevet bragt videre op til vore dage.
I sjette og sidste vers peges på genfødelsen af himmel og jord, hvor Gudsriget skal fuldendes – ved Guds kilde.

Ordene ”Alle mine kilder…” er taget fra salme 87, vers 7 i Salmernes Bog.

Melodi.: Thomas Laub 1922
Tekst: N.F.S. Grundtvig 1856-60.


Enhver, som tror og bliver døbt (DDS 442)

En lille kort salme på to vers af Thomas Kingo.

”Enhver, som tror og bliver døbt” er en henvisning til Markusevangeliets kapitel 16, vers 15-16, hvor Jesus som i dåbsbefalingen befaler disciplene at forkynde Evangeliet for alle mennesker og døbe dem.

Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.  Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

Markusevangeliet, kapitel 16, 15-16

Kingo har et vigtigt anliggende i dåbssalmen, som også træder frem i førnævnte bibelcitat; Dåben alene er ikke nok til at sikre frelsen – troen er også nødvendig!

Enhver, som tror og bliver døbt,
han vist skal salig blive,
thi han ved Jesu blod er købt,
som ham sit liv vil give
og blandt Gud Faders børnetal
i livets bog, som gælde skal,
med rosen-blod indskrive.

Enhver, som tror og bliver døbt (DDS 442), vers 1

Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig
Thomas Kingo 1689. N.F.S. Grundtvig 1843.


Herren strækker ud sin arm (DDS 447)

Endnu en kort salme – kun ét enkelt vers. Og igen en salme, som Grundtvig har haft fingrene i, idet han har oversat denne, oprindeligt engelsk, salme til dansk.

Salmen tager sit udgangspunkt i Markusevangeliet, kapitel 10,16 (den tekst der også læses ved dåben)

”Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.”

Markusevangeliet, kapitel 10,16

Som i teksten fra Markusevangeliet, strækker Jesus strækker sin arm ud og velsigner barnet ved dåben, hvor de bliver genfødt.

Mel.: Til vor lille gerning ud
Engelsk (1834). N.F.S. Grundtvig 1837.


Fyldt af glæde over livets under (448)

Fyldt af glæde over livets under er en af de nyere salmer i Salmebogen.

Salmen tager fat i oplevelsen af at blive forælder, både glæden ved det nye liv og ængstelsen for, hvordan det vil gå barnet samt tilliden til Gud og trygheden ved løftet der gives i dåben.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Fyldt af glæde over livets under (448), vers 1

Hvor de tre første vers handler om menneskets oplevelse af glæde, ængstelse og undren over Guds skaberværk, vender fokus i vers fire sig til Guds direkte handlen i vore liv. Ved sin kærlighed fødes vi til et nyt liv, hvor vi kan møde skaberværket med en ny åbenhed og i tillid til næsten og Gud.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Fyldt af glæde over livets under (448), vers 4

I vers fem fremhæves dåbsløftets evige gyldighed. Selv når livets lys slukkes, er dåbens lys (løfte) tændt.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Fyldt af glæde over livets under (448), vers 5

Der er to melodier til salmen:
Peter Møller 1974
Egil Hovland 1976

Forfatter:
Svein Ellingsen 1971.
Str. 1-5: Jens Kristian Krarup 1974.
Str. 6: Jens Lyster 1978.


Sov sødt, barnlille! (DDS 674)

Igen en salme af Grundtvig, der oprindelig havde givet den navnet ”Vuggevise for Guds-Barnet”.

Man kunne kalde den dåbssalmen over alle dåbssalmer, da den ofte ønskes og benyttes. Men salmen er i virkeligheden en salme for alle kristne, der møder tvivlen og fortvivlelsen – uanset alder.

At den benyttes så flittigt som dåbssalme skyldes, dels sammenligningen af de troende som Guds børn og dels andet vers, hvor selve dåbshandlingen beskrives;

Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

Sov sødt, barnlille! (DDS 674), vers 2

Mel.: Thomas Laub 1915
N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 1864.
Bearbejdet 1872.


Nu titte til hinanden (DDS 750)

Ingemanns salme fra 1837 er skrevet for børn, hvilket kan ses på det rige billedsprog.

Vi møder i vers et og to Gud som skaberen, der er tæt på hele sit skaberværk, helt ned til den mindste orm, men allermest er optaget af og elsker børnene.
I vers tre og fire vender fokus fra skaberværket til Guds menneskevordelse i Jesu og Hans løfte til os (Hans børn) om Himmerig.
I femte og sidste vers griber Ingemann frem til døden, hvor vi vil møde Jesus ansigt til ansigt i Paradis,

O du, som os velsigned og tog i favn de små,
en morgen se vi dig i Paradiset;
du lærte os til Gud vore øjne opslå,
evindelig være du lovpriset!

Nu titte til hinanden (DDS 750), vers 5

Mel.: C.E.F. Weyse 1837
B.S. Ingemann 1837.


Guds Fred til Jer alle, og husk: Gud elsker dig!
Pastor SchønbergKategorier:Gudstjeneste-Dåb, Kirke, Kristenliv, Mission, Musik, Salmer, Teologi - Dåb

Tags: , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Hvad skal vi synge – ved bisættelsen? – Pastor Schønbergs Blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

katolskliv.dk/

Katolsk Liv │ EWTN Danmark │ Livet som katolsk kristen

Brother Schoenberg

Faith - Bible - Church - Liturgy - Society

Små Epistler

Søg indad og forstå verdenen

Guds Ord

Bibelvers fordelt på tema

%d bloggers like this: