Prædiken 3. søndag efter Påske

Prædiken holdt i Ledøje Kirke 30. april 2023


Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: 

Jesus sagde: »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?« De sagde altså: »Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.« Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.«

Johannesevangeliet 16,16-22


I dagens Evangelium tager evangelisten Johannes os endnu engang med tilbage til Skærtorsdag, hvor vi møder Jesus og disciplene aftenen før Langfredagens lidelse, død og sorg.

Og det er netop sorgen, eller måske at sorg der vendes til glæde, der er i centrum i dagens Evangelium. Jesus prøver at forberede disciplene på den kommende tids begivenheder: »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.” siger Jesus.

Men som så ofte før, forstår disciplene ikke, hvad Jesus mener; »Hvad er meningen med det, Han siger til os« – »Vi forstår ikke hvad Han taler om!«.

Jesus ser og hører deres rådvildhed og tvivl, og prøver ved hjælp af eksemplet om en fødende kvinde at forklare det. Ligesom en kvinde der skal føde frygter veerne og smerten, sådan vil disciplene også opleve Jesu korsfæstelse og død, men ligesom med fødslen vil det kun vare kort tid. Og ligesom kvinden glemmer al smerten, når hun har født sit barn, vil disciplene også glemme alle deres trængsler, når de ser den opstandne Jesus. Og den glæde de vil oplever dér, kan ingen tage fra dem.

Men trods Jesu forsøg på at forberede og berolige disciplene på de ting, der venter dem, hjalp det ikke stort.

Da det var aften Langfredag var de i sorg over tabet af deres ven og Herre. Selv om Han havde forsikret dem om, at de ville se Ham igen, overmander tvivlen dem. Ja, selv, da Han efter sin opstandelse viser sig for disciplene, så har tvivlen slået så dybe rødder i nogle af dem, at de, tvivler. Således med Thomas, der også kaldes tvivleren, der kræver at mærke Jesu sårmærker med egne hænder, før Han lader sig overbevise.

Men for alle gjaldt det, at deres tvivl til sidst blev overvundet og deres sorg vendt til glæde.

Det fantastiske ved disciplene er, at de er så menneskelige, at vi selv i dag to tusind år efter kan spejle os i dem. De er måske nok helgener i dag, men før de blev det, var de mennesker ligesom os. Og ligesom os kunne de blive ramt af tvivlen; ligesom os kunne de svigte; ligesom os kunne de have svært ved at forstå meningen med det hele og ligesom os, så var de syndere!

For alle troende kan tvivlen komme snigende. De fleste dage er man fast i sin tro, men vi har også dage, hvor vi med et lidt gammelt ord kan rammes af anfægtelser, altså ubeslutsomhed, usikkerhed og tvivl; »Er det jeg tror sandt?«, »tager jeg fejl?« eller »gør jeg det godt nok?«.

Men lad det være sagt med det samme: Tvivl er et menneskeligt vilkår, det ligger i vores natur at tvivle om alle ting. Ja, hvis vi ikke tvivlede, ville vi ikke have opnået de resultater, vi eksempelvis har opnået indenfor videnskaberne. Det er naturligt at tvivle. Det man skal passe på er, at tvivlen ikke overmander en og bliver til fortvivlelse, så man mister troen.

Men at tvivlen er naturlig, gør det ikke nemmere. Og hvad skal man gøre man, hvis man tvivler eller værre endnu er ved at fortvivle.
Det første du skal gøre, er at se til Jesus! Tal til Ham i bønnen om dine anfægtelser og læs i Bibelen, ligesom dagens evangelium, hvor Han forsikrer os om glæden, der skal komme. Og så husk, at du har din medkristne du kan tale med om dine tvivl, og ikke mindst har du din præst! Og inden du siger til dig selv; »Jeg kan da ikke sige til en præst, at jeg tvivler!« så vil jeg sige til dig; »Det er netop det, præsten er her for!« Præster bliver også ramt af tvivl og møder gennem deres virke utallige, der står i situation, hvor troen rystes og fortvivlesen truer med at overmande dem. Det er netop det præsten er kaldet til; at vejlede og hjælpe den kristne menighed – både i medgangen og modgangen. Og selv om det er menneskeligt at tvivle, så ved jeg at nogle føler en vis skam, hvis de tvivler. De føler nærmest, at de svigter Gud, ved deres tvivl. Har du det sådan, så spørg dig selv: Hvis disciplen Thomas, han der selv da han stod overfor den opstanden Jesus, tvivlede kom til tro og efterfølgende omvendte tusinder og blev helgen, hvorfor skulle Gud så ikke stadig elske dig og hjælpe dig i din tvivl.

Kristenlivet er ikke altid let – og det har Jesus heller aldrig lovet os – men lige så meget modgang, der kan være i verden, lige så stor glæde kan det give. Og det er kernen i kristendommen; Gud Fader har skabt denne verden, der trods de lidelser vi ser og oplever, der med sin skønhed og goder, vidner om Hans godhed og kærlighed til os. Og ved sin Søn Jesu Kristi opstandelse har Han frelst os fra synden og døden og ved sin Helligånd indgydt troen i mennesker og samlet dem i sin Kirke, hvorfra det det glædelige budskab lyder; livet ikke slutter her! Vi er i dette liv og det næste omfattet af Hans nåde og kærlighed. Og dermed sættes vi fri til at leve livet her fuldt ud til ære og glæde for Gud og til gavn for næsten.

Og den glæde kan ingen – som Jesus siger – tage fra os!

Og for det siger vi:

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed.

Amen!

Guds Fred til Jer alle, og husk: Gud elsker dig!
Pastor Schønberg


Skriv din mail-adresse herunder – og få besked direkte i din indbakke, hver gang et nyt indlæg lægges op på bloggen!Kategorier:Andagtsord, Bibel-Johannesevangeliet, Højtider-Påske, Jesus Kristus, Kirkeåret-Påske, Prædikener

Tags: , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

KATOLSK LIV | EWTN Danmark

Katolsk Liv │ EWTN Danmark │ Livet som katolsk kristen

Brother Schoenberg

Faith - Bible - Church - Liturgy - Society

Små Epistler

Søg indad og forstå verdenen

Guds Ord

Bibelvers fordelt på tema

%d bloggers like this: