Bønne-Julekalender

Et skriftsted og en bøn hver dag frem til jul

Det er i morgen den 1. december, og julenat, hvor Jesus blev født, nærmer sig med hastige skridt. For de fleste af os er julen en travl tid med julegaveindkøb, julebag julefrokoster, indkøb, planlægning af juleaften og juledagene og meget mere. Til tider har vi så travlt i julemåneden, at vi helt glemmer, hvad julen egentlig handler om.

En amerikansk hjemmeside inspirerede mig til dette indlæg. Det er et glimrende bud på, hvordan vi holder os julens budskab og betydning for øje. Ved dagligt at bede en bøn, hvor man tager udgangspunkt i et skriftsted, fra 1. december og frem til jul, blvier vi mindet om, hvad Jesus gjorde for os, og hvorfor vi skal holde julen hellig.


1. december

Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. (Esajas, kapitel 7,14)

Bøn: Tak Gud for at profetierne om Frelseren blev indfriet ved Jesu fødsel, og bed til alle mennesker vil opleve Guds kærlighed.

2. december

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. (Lukasevangeliet, kapitel 2, 6-7)

Bøn: Bed til at du ikke glemmer julens sande betydning, og bed for alle dem, der oplever trængsler i denne tid.

3. december

Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.  Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.« (Matthæusevangeliet, kapitel 1, 20-21)

Bøn: Bed til at du – ligesom Josef – stoler på Guds Ord og har modet til at følge Ham.

4. december

Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. (Lukasevangeliet, kapitel 2,18-19)

Bøn: Bed til at du også gemmer Herrens Ord i dit hjerte som Maria, og reflektere over dem hver dag.

5. december

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. (Galaterbrevet, kapitel 5,22)

Bed til at dit hjerte i denne tid vil blive fyldt med Åndens frugter og, at du med et gavmildt hjerte hjælper de, der er i nød og trængsel.

6. december

Da de så stjernen, var deres glæde meget stor.  Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. (Matthæusevangeliet, kapitel 2,10-11)

Bøn: Bed til at du vil opleve samme glæd over Jesu fødsel, som de vise mænd.

7. december

Du, Betlehem, Efrata,
du er lille blandt Judas slægter.
Fra dig skal der udgå én,
som skal være hersker i Israel.

(Mikas Bog, kapitel 5,1)

Bøn: Tak Gud for at Han blandt de mindste lader sin Søn fødes. Tak Gud for at Han lader sig føde i ydmyghed for at vise Guds storhed. Bed til at også vi, hvor ringe vi end er, kan tjene Gud.

8. december

»Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. (Matthæusevangeliet, kapitel 1,23)

Bøn: Tak Gud for at Han sendte sin Søn ind I vores syndige verden for vores frelses skyld.

9. december

For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. (Romerbrevet, kapitel 6,23)

Bøn: Tak Gud for det evige liv, som vi har fået løftet om gennem Jesus Kristus.

10. december

For et barn er født os,
en søn er givet os,
og herredømmet skal ligge
på hans skuldre.
Man skal kalde ham
Underfuld Rådgiver,
Vældig Gud,
Evigheds Fader,
Freds Fyrste.

(Esajas’ Bog, kapitel 9,5)

Bøn: Bed til at alle mennesker over hele Jorden vil få indsigt i, hvem Jesus er; underfuld rådgiver vældig Gud, Evigheds Fader og Freds fyrste. Og lad alle mennesker opleve den fred, Han giver alle, der bekender Ham som Herre og Frelser.

11. december

Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem.
(Lukasevangeliet, kapitel 2,17-18)

Bøn: Bed til at du også – ligesom hyrderne – vil være lige så frimodig og ivrig til at dele det glædelige budskab om Jesus Kristus med dem, som du møder.

12. december

Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden og råbte med høj røst: »Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt! (Lukasevangeliet, kapitel 1,41-42)

Bøn: Johannes Døberen sprang i Elisabeths liv, da Maria kom til dem, fordi han mærkede Guds tilstedeværelse. Og Elisabeth blev fyldt af Helligånden. Bed til at du også genkender Guds tilstedeværelse, som Johannes og Elisabeth gjorde det og bliver fyldt af Helligånden.

13. december

Da sagde Maria:
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn. 
(Lukasevangeliet, kapitel 1,46-49).

Bøn: Bed til Gud bruger dig, hvor du er sat i dit liv, ligesom Han brugte Maria.

14. december

I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken:  »Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!«  Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger:
Der er en, der råber i ørkenen:
Ban Herrens vej,
gør hans stier jævne!
(Matthæusevangeliet, kapitel 3,1-3)

Bøn: Johannes Døberen beredte vejen for Kristus, og opfordrede folket til at bekende deres synder. Bed til at dit hjerte også er klar til at modtage Jesus, og leve som Han ønsker det.

15. december

Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud.  Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. (Lukasevangeliet, kapitel 1,30-31, 38)

Bøn: Maria overgav sig til Gud, trods de problemer som hun var klar over det kunne medføre. Bed til at du også kan tilsidesætte dine egne ønsker for at tjene Gud som Maria gjorde det.

16. december

Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord.
For mine øjne har set din frelse,

som du har beredt for alle folk:
Et lys til åbenbaring for hedninger
og en herlighed for dit folk Israel.
(Lukasevangelier, kapitel 2,29-32)

Bøn: Bed til at Gud også åbner dine øjne for den frelse, som Jesus Kristus har beredt os gennem sin lidelse, død og opstandelse.

17. december

Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel, af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene; som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu en enke på fireogfirs. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn.  Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. (Lukasevangeliet, kapitel 2,36-38)

Bøn: Bed til at du som Anna, tjener Gud dag og nat, og må være lige så fast i troen og bønnen som hun, og ligeså frimodig til at forkynde det glædelige budskab om Jeus Kristus.

18. december

Lovet være Herren, Israels Gud,
for han har besøgt og forløst sit folk.
Han har oprejst os frelsens horn
i sin tjener Davids hus,
sådan som han fra gammel tid har forkyndt
ved sine hellige profeters mund:
(Lukasevangeliet, kapitel 1,68-69)

Bøn: Bed til at du som Zakarias takker Gud for Hans frelse, og at budskabet o frelse når alle verdens folk.

19. december

Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. (Johannesevangeliet, kapitel 14,6)

Bøn: Tak Jesus for at Han kom for at frelse os.

20. december

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. (Johannesevangeliet, kapitel 1,14)

Bøn: Bed og tak Jesus for at Han lod sig føde, som sandt menneske og sand Gud, for vores frelses skyld.

21. december

Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;  de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. (Johannesevangeliet, kapitel 1, 12-13)

Bøn: Tak Gud, fordi vi ved at tage imod Jesus, er blevet Guds børn. Og bed til at alle vil tage imod Ham og blive vores brødre og søstre i Kristus.

22. december

Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: (Lukasevangeliet, kapitel 2,10)

Bøn: Husk at det glædelige budskab er for alle. Bed til at alle på jorden vil opleve julens glæde og bekende Jesus som Herre og Frelser.

23. december

Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. (Jakobsbrevet, kapitel 1,17)

Bøn: Tak Gud for alle de gaver vi modtager hver dag, vores familie, venner, kolleger, husly, mad og muligheden for at tjene Gud og næsten.

24. december

I ham var liv, og livet var menneskers lys.  Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. (Johannesevangeliet, kapitel 1, 4-5)

Bøn: Tak Gud for, at Han spreder mørket ved sin Søn Jesus Kristus, og lader os leve i lyset.

25. december

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
(Lukasevangeliet, kapitel 2,13-14)

Bøn: Bed til at alle oplever den store glæde, som den himmelske hærskare forkyndte julenat – at Gud lod sig føde som menneske af kærlighed til os.


Jeg håber, at du kan bruge ovenstående bønne-julekalender eller blive inspireret til at lave din egen, så vi holder os selv fast på, hvad julen egentli egentlig handler om: at Gud lader sig føde som menneske for vores skyld, af kærlighed til os, til vores frelse.

Guds Fred til Jer alle, og husk: Gud elsker dig!
Pastor Schønberg

Husk: Skriv din e-mail herunder, så får du besked, hver gang et nyt indlæg lægges op på bloggen.Kategorier:Bøn, Bibel-Det Gamle Testamente, Bibel-Det Nye Testamente, Diverse, Højtider, Højtider-Jul, Jesus Kristus, Kirkeåret-Advent og Jul, Kristenliv

Tags: , , , , , ,

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

KATOLSK LIV | EWTN Danmark

Katolsk Liv │ EWTN Danmark │ Livet som katolsk kristen

Brother Schoenberg

Faith - Bible - Church - Liturgy - Society

Små Epistler

Søg indad og forstå verdenen

Guds Ord

Bibelvers fordelt på tema

%d bloggers like this: