Konfirmationens Liturgi

I dag skulle vi have haft endnu et indlæg i vores serie ’Bliv ven med din Bibel’, denne gang om ‘de profetiske Bøger’, men det skubbes til næste torsdag og følges allerede den efterfølgende torsdag af indlæg om ’de poetiske bøger’ (så holder vi tidsplanen).


Årsagen til at vores serie bliver skubbet en uge skyldes, at vi i kirkerne er i gang med de sidste konfirmationer (vi har jo en del der er blevet flyttet fra forår til efterår pga. corona), og at nye hold af konfirmander er begyndt deres konfirmationsforberedelse landet over – og i den forbindelse har nogle efterlyst en gennemgang af ritualet omkring konfirmationen, altså konfirmationens liturgi.

Så til glæde og gavn for de der snart skal konfirmeres, de der er begyndt til konfirmandforberedelse (og forældre til begge) og for alle med en interesse i Folkekirke og liturgi, bringer vi her indlægget om konfirmationens liturgi.


Der er forskellige traditioner for konfirmationsgudstjenester i landets forskellige kirker, hvorfor man vil kunne opleve at liturgien kan være forskellig fra den her beskrevne. Liturgien herunder er den jeg følger.

Hvilken dag?

Konfirmationsgudstjenester foregår enten på en søn- en anden helligdag eller en lørdag.

Selve konfirmationen foregår dog, uanset hvilken dag som en ordinær Højmesse, men med mulighed for små ændringer.

Eksempelvis kan læsningerne og bønnerne ved konfirmationsgudstjenester lørdage erstattes af særlige tekster, der er specielt egnet til konfirmationsgudstjenesten, mens de på søn- og helligdage vil følge søndagens tekstrække.

Præsten kan også vælge at lade konfirmanderne spille en mere fremtrædende rolle ved gudstjenesten, ved eventuelt at lade dem læse ind- og udgangsbøn og læse den gammeltestamentlige læsning og/eller epistellæsningen.

Udover at konfirmander og præst som regel går i procession ind i kirken under præludiet (musikken der indleder gudstjenesten), og Trosbekendelsen, der normalt siges eller synges efter epistellæsningen udelades, og i stedet flyttes til selve konfirmationshandlingen, forløber gudstjenesten som søndagens højmesse, frem til selve konfirmationshandlingen (Du kan læse om Højmessens liturgi her).

Konfirmationshandlingen begynder…

Efter salmen, der følger prædikenen og kirkebønnen, begynder selve konfirmationshandlingen.

Ved konfirmation på lørdage indarbejdes en tale til konfirmanderne ofte i prædikenen, medens præsten ved søndagens højmesse efter salmen efter prædikenen, vil holde en tale til konfirmanderne foran alteret.

Efter salmen/ talen beder præsten konfirmanderne komme op til knæfaldet (foran alteret), hvor de knæler.

Forbøn for konfirmanderne

Når konfirmanderne knæler ved knæfaldet, beder præsten en forbøn for konfirmanderne.

En forbøn er en bøn, hvor man beder for andre. Ved forbønnen beder præsten på menighedens vegne for konfirmanderne. I forbønnen herunder (som jeg benytter) takker vi for, at Gud har taget imod konfirmanderne i deres dåb, og beder for at den tro de fik ved dåben vil styrkes og, at de forsat vil lære Gud at kende og den frelse Han tilbyder dem i troen på Kristus.

Almægtige, barmhjertige Gud, himmelske Fader. Vi takker dig, fordi du har antaget disse unge som dine børn i den hellige dåb og oplyst dem ved dit ord. Vi beder dig, fuldend din gode gerning, som du har begyndt i dem, og lær dem stadig bedre at kende den frelse, du har beredt dem i din enbårne søn.

Amen.

Trosbekendelsen

Efter forbønnen siges Trosbekendelse (der som nævnt normalt ville være blevet sagt i forbindelse med epistellæsningen).

Nogle præster siger Trosbekendelsen sammen med konfirmanderne, andre lader konfirmanderne sige den alene (så menigheden kan se, at de har lært den) eller præst, konfirmander og menighed siger den i fællesskab. Jeg selv benytter den sidste mulighed, da jeg synes, at vi som menigheden skal bekende vores fælles tro og derved understrege vores fællesskab i Kristus.

Tilspørgsel

Efter trosbekendelsen følger tilspørgelsen. Præsten står foran hver konfirmand og spørger, med udgangspunkt i et sammendrag af trosbekendelsen, om denne vil konfirmeres i den kristne tro.

Præsten nævner konfirmandens fulde navn og spørger:
N.N. Forsager du Djævelen  og alle hans gerninger og alt hans væsen?

Konfirmand: Ja!  

Præst: Tror du på Gud Fader, den Almægtige, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, og på Helligånden?

Konfirmand: Ja! 

Præst: N.N. Vil du konfirmeres i den kristne tro?

Konfirmand: Ja!

Konfirmationsvelsignelse

Efter tilspørgelsen knæler konfirmanden. Præsten lægger hånden på hovedet af konfirmanden og udsiger konfirmationsvelsignelsen:

Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb, og gjort dig til arving til det evige liv, han opholde dig i din dåbs nåde indtil din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed!

Herefter siges konfirmandens konfirmandord (dvs. et skriftord fra Bibelen) enten af præst eller konfirmand.

Fadervor

Efter konfirmationsvelsignelsen beder præst og konfirmand(er) Fadervor:

Fader vor, du som er i himlene! Helliget vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os  vor skyld, som  også vi forlader  vore skyldnere,   og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

Efter Fadervor synges en salme, hvorunder konfirmanderne går tilbage til deres pladser. Herefter fortsætter gudstjenesten som en almindelig højmesse.

Det var Konfirmations liturgi.

På torsdag fortsætter vores serie ’Bliv ven med din Bibel’, men allerede søndag kommer ugens prædiken.

Guds Fred til Jer alle og husk: Gud elsker dig!
Pastor Schønberg

Husk at du kan give et bidrag og hjælpe med at sikre endnu et år bloggen og være med til at sprede det glædelige budskab – Tryk her for at gå til “Støt Bloggen” eller giv et bidrag via PayPal i sidepanelet.Kategorier:Gudstjeneste, Gudstjeneste-Liturgi, Gudstjenester-Konfirmation, Serier, Teologi

Tags: , , , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Ikke-kirkevant – hvad skal jeg gøre i Kirken? – Pastor Schønbergs Blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

KATOLSK LIV | EWTN Danmark

Katolsk Liv │ EWTN Danmark │ Livet som katolsk kristen

Brother Schoenberg

Faith - Bible - Church - Liturgy - Society

Små Epistler

Søg indad og forstå verdenen

Guds Ord

Bibelvers fordelt på tema

%d bloggers like this: